Cirkas
Mažeikių 3-oji vidurinė – Sodų pagrindinė mokykla

Mokykla pradėta statyti 1975 m. sausio mėn., rugsėjo 1 d. pradėjo veikti ir vadinosi Mažeikių 3-oji vidurinė mokykla. Pirmasis direktorius buvo Vytautas Rimiškis. Tuo metu mokykloje dirbo 42 mokytojai, mokėsi 816 mokinių, nebuvo 10-12 klasių. Dabar mokykla turi ir suaugusiųjų klasę.

Istorija

1977 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida (46 mokiniai). 1979-1980 mokslo metais jau buvo 44 klasės, jose mokėsi 1478 mokiniai, dirbo 75 mokytojai. Tais pačiais metais dalis 6 – 7 klasių turėjo mokytis antroje pamainoje. Po dviejų metų mokinių skaičius peršoko du tūkstančius, o 1984-1985 mokslo metais turėjo daugiausia mokinių. Mokėsi 2704 mokiniai, dirbo 138 mokytojai. Tai didžiausias kada nors buvęs mokyklos mokinių skaičius. 1986 m. pastačius „Ventos“, o 1989 m. “ Pavasario vidurinę mokyklą, šiek tiek sumažėjo mokinių. Kartu su mokiniais į kitas mokyklas išėjo ir dalis mokytojų. 1990 m. V. Rimiškis direktoriaus vietą užleido istorijos mokytojui A. Bajarūnui, kuris mokyklai vadovavo trejus metus, po jo direktore pradėjo dirbti Birutė Liutkuvienė. 1993 m. mokyklai suteiktas Sodų vidurinės mokyklos vardas. 1994 m. rugsėjo mėn. mokykloje buvo atidarytos suaugusiųjų klasės. 2005-2006 m. mokykloje buvo 967 mokiniai, suaugusiųjų klasėse - 419 mokinių. 1997 m. mokinė R. Prialgauskaitė sukūrė mokyklos ženklą, o mokytojos D. Jaugienė ir Z. Sukurienė sukūrė mokyklos himną. 2006 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 944 mokiniai, suaugusiųjų klasėse - 375 mokiniai, dirbo 87 mokytojai. Nuo mokyklos atidarymo dirbo mokytojos D. Ramanauskaitė, L. Petrauskienė, A. Tomanienė, E. Rapalienė ir bibliotekos vedėja Z. Vaičiuvienė. Iš viso mokyklą aukso medaliu baigė penki, sidabro - 24, su pagyrimu - 29 mokiniai.

1997 m. sukurta mokyklos vėliava, ženklas ir himnas. Ženklą sukūrė mokinė Raminta Prialgauskaite, o himno žodžius ir muzika – mokytojos Dona Jaugiene ir Zita Sukuriene.

2016 – 2017 m. m. mokykloje dirbo 44 mokytojai, iš jų 17 – mokytojai metodininkai, 22 – vyresnieji mokytojai, 3 – mokytojai, 2 – neturi kvalifikacinės kategorijos.

Muziejus

Pirmasis mokyklos muziejaus įkūrėjas – istorijos mokytojas L. Tuomenas. Mokyklos istorijos muziejuje eksponuojama: stendai, skirti supažindinti su mokyklos raida; vadovu, pedagogu kolektyvo, geriausiu mokiniu, abiturientu laidu nuotraukos; įvairūs mokyklos dokumentinė, iliustracinė ir kita medžiaga apie mokyklos istoriją; buvusių ir esamų mokinių kūrybiniai darbai, laimėti prizai ir apdovanojimai; mokyklą aplankiusių svečių dovanos; etnografiniai buities reikmenys.

Pagal mke.lt parengė Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Nuotrauka iš mke.lt

Veikia mokinių komitetas (vad. Jūratė Terasienė), kuris ne tik organizuoja šventes, akcijas ar projektus savo mokykloje, bet ir patys dalyvauja kitų institucijų renginiuose: tradicinėje Plungės Senamiesčio vidurinės mokyklos folkloro šventėje „Kėilelė lakoutelė", Vilniaus jaunimo centro „Babilonas" jaunimo programoje „Meno savaitė", taip pat rajono tarpmokykliniuose meno projektuose.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode