Cirkas
ŠMSM suburta darbo grupė ieškos būdų, kaip stiprinti STEAM krypties ugdymą

kryptiesDarbą pradėjo iš Lietuvos švietimo, mokslo ir verslo atstovų suburta darbo grupė, kuri parengs ir švietimo bendruomenei pristatys STEAM krypties ugdymo(si) stiprinimo planą. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės patvirtintoje grupėje dėl STEAM krypties ugdymo(si) stiprinimo dirba Vilniaus, Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetų, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos, Panevėžio švietimo ir Utenos švietimo centrų, Lietuvos Chemijos mokytojų asociacijos, Kauno technologijų mokymo centro, Nacionalinės švietimo agentūros ir ŠMSM atstovai. 

„Siekiame, kad inovacijos taptų švietimo sektoriaus kultūros dalimi ir mūsų mokiniai galėtų išnaudoti visas STEAM ugdymo teikiamas galimybes, kurios atveria ir mokslo grožį, ir naujus kūrybinius horizontus. Šiuolaikinė pamoka gali vykti ne tik klasėje. Regioniniai STEAM centrai – viena iš puikių galimybių praktinį pažinimą atveriančioms ir įdomioms gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokoms bei gilesniems užsiėmimams, tyrinėjimams“, – sako ministrė J. Šiugždinienė.

Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinį ir matematinį ugdymą per kūrybiškumą apjungiančiam STEAM krypties ugdymui yra keliami tokie strateginiai tikslai kaip skatinti tvarų vartojimą ir gamybą, tausų gamtos išteklių naudojimą, raginti ieškoti priemonių klimato kaitai stabdyti. STEAM ugdymas svarbus siekiant kurti sąlygas verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai, sudaryti palankias sąlygas konkurencingumui tarptautinėse rinkose.

Šios ugdymo krypties tikslas – taikyti integruotą požiūrį spręsti šiuolaikinio gyvenimo problemas naudojant technologijas. UNESCO rekomendacijose pažymima, jog mokslas, technologijos, inžinerija ir matematika (STEM) yra įrankis įgalinti pasaulio plėtrą ir taiką, todėl svarbu ugdyti(s) kompetencijas, kurios peržengia vienos srities žinių ribas. 

ŠMSM suburta ekspertų grupė teiks siūlymus, kaip užtikrinti STEAM krypties ugdymo(si) integralumą, nuoseklų finansavimą. Taip pat darbo grupei pavesta ieškoti būdų, kaip pritraukti daugiau mokinių rinktis STEAM dalykus III – IV gimnazijos klasėse, o baigus mokyklą - STEAM krypties studijas. Darbo grupės akiratyje – ir STEAM dalykų mokytojų poreikis bei esamų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, efektyvesnis veikiančių STEAM centrų įveiklinimas. 

„STEAM yra apie pasaulio pažinimą. Tai neturi būti žaidimai, o kryptingas, nuoseklus pasaulio pažinimas“, – sako viena iš darbo grupės narių Vilniaus universiteto docentė dr. Urtė Neniškytė.

Nuo pernai Lietuvoje veikia 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai ir kuriami 3 metodiniai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Daugelyje regioninių centrų įrengtos biologijos-chemijos, fizikos-inžinerijos ar robotikos-IT laboratorijos, taip pat po specializuotą laboratoriją, atsižvelgiant į regiono poreikius. Laboratorijose mokiniai atlieka įvairius tiriamuosius darbus, brandos darbus. Centruose rengiamos karjeros dienos, konkursai, olimpiados, susitikimai su mokslininkais, verslininkais, įvairių profesijų žmonėmis.

STEAM – tai iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame užšifruotos keturios disciplinos: angl. Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – kūrybiškumas ir Math – matematika. STEAM mokymosi principas skatina edukacijoje apjungti skirtingas disciplinas ir per patyriminius užsiėmimus mokytis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, kūrybos bei matematikos vienu metu.

ŠMM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode