Marcinkevičius
Įteiktas Kultūros ministerijos apdovanojimas

Gegužės 10 d. Kultūros ministerijos garbės ženklas ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteiktas teleoperatoriui, fotografui, keliautojui, ekspedicijų į lietuvių tremties vietas organizatoriui ir vadovui, bendrijos „Lemtis“ nariui Gintautui Aleknai.

 

Kultūros ministras Šarūnas Birutis garbingiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą G. Aleknai įteiks už  svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. Kultūros ministerijos Židinio fojė (III a.) bus atidaroma šiai progai skirta paroda.

Mažeikiškis G. Alekna savo gyvenimą paskyrė ekspedicijoms lietuvių tremties ir kalinimo vietomis. Jo užsibrėžtas tikslas – surasti, inventorizuoti ir tvarkyti Sibire esančias lietuvių tremtinių kapines, jas pagal galimybes globoti ir informuoti visuomenę apie vieną iš skaudžiausių mūsų istorijos laikotarpių.

G. Alekna ekspedicijose dalyvauja nuo 1989 m. ir iki 2016 m. yra dalyvavęs 46 ekspedicijose. Vadovavęs 36 ekspedicijoms, iš jų – 22 pats organizavęs. Remdamasis ekspedicijų metu surinkta medžiaga sukūrė 9 dokumentinius filmus apie tremtį, taip pat filmus aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo temomis, aktyviai dalyvauja televizijų laidose ir renginiuose, sukaupė apie 30 tūkst. nuotraukų archyvą tremties tema.

Aplankė apie 85 proc. žinomų lietuvių tremties ir kalinimo vietovių Sibire ir europinėje Rusijos dalyje. Aplankytos visos už Uralo esančios sritys, išskyrus Chabarovsko kraštą, nes ten lietuvių tremtinių buvo labai nedaug. Surinkta medžiaga ir ekspedicijų ataskaitos pateiktos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos  tyrimo centrui, daug medžiagos publikuota internete.

Už nuopelnus Lietuvai jis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu (1994 m.) ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2009 m.), 2001 m. pelnė Petro Abukevičiaus vardo premiją už pažintinius filmus „Kamanų rezervatas“ ir „Bebrų veikla gamtoje“. 2006 m. pripažintas LTV televizijos akcijos „Daugiau saulės, daugiau šviesos“ laureatu nominacijoje „Už saugomą ateitį“.

2007 m. G. Aleknai suteiktas Metų mažeikiškio titulas ir paskirta Mažeikių krašto kultūros premija.

2014 m. išrinktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatu nominacijoje ,,Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“. 2014 m. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija G. Alekną apdovanojo medaliu ,,Vilties žvaigždė“.

LR kultūros ministerijos

Viešųjų ryšių skyrius

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode