Rengiamas priėmimas į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (Čiurlionio g. 3, Šiauliai) rengia priėmimą į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius.

Neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje, neturintys teistumo  už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai, taip pat kuriems per paskutinius vienerius metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už  baudžiamuosius nusižengimus aplinkai, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje, norintys saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veikos, išlaikę egzaminus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytą programą.

Asmenys, norintys tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento vadovui turi pateikti:
1. Motyvuotą prašymą suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus.
2. Asmenybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Dvi nuotraukas (3x4 cm formato);
Piliečio prašyme suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus turi būti įrašyta aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno rekomendacija dėl įgalinimų suteikimo.
Piliečio prašymas suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus registruojamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente.

Kandidatų į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius prašymus nagrinėja priėmimo komisija, jos posėdis protokoluojamas. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikiami einamiesiems metams (galioja iki gruodžio 31 d.) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu.

Prašymai ir dokumentai priimami Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente (Čiurlionio g. 3, Šiauliai).
Pasiteirauti galima telefonu (8 41) 596420

LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode