Mirė poetė Marija Katiliūtė-Lacrima

2016 m. liepos 6 d., eidama 86 metus, mirė viena ryškiausių Lietuvos religinės poezijos kūrėjų Marija Katiliūtė-Lacrima.

1961 m., dar studijuodama Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, Marija savo gyvenimą paaukojo Dievui, tapdama pogrindyje veikusios Kristaus Karaliaus diakonių kongregacijos seserimi. 1971–1989 metais ji dirbo žurnalo Kultūros barai, 1988–1995 metais – Katalikų pasaulis redakcijose.

Kurti eiles Marija Katiliūtė pradėjo ankstyvoje jaunystėje, tačiau pirmoji knyga – sonetai „O Vilniau, Vilniau“ – Lietuvoje pasirodė tik 1989 metais. Sovietmečiu jos kūryba, nenurodant autoriaus, plito savilaidoje ir kartais buvo priskiriama kitiems poetams. Malšindama religinės poezijos alkį, per nuorašus sklidusi Lacrimos poezija pateko į užsienį ir, nenurodant autorystės, buvo išleista JAV, Australijoje, Kanadoje, Brazilijoje (Švč. M. Marijos ir Jėzaus Širdies litanijų invokacijų, rožinio slėpinių, Kryžiaus kelio stočių apmąstymai). Daug jos eilėraščių tapo bažnytinėmis giesmėmis, neretai laikytomis tiesiog liaudies kūryba.

Atgavus Nepriklausomybę, Lietuvoje pasirodė Lacrimos religinės lyrikos bei poetinių meditacijų rinkiniai TroškulysSeptynios gelmėsAtverk man lūpas,Magnificat, Irtis į gilumą, Švč. Mergelės Marijos litanija,Tau, Marija!, šv. Mišių apmąstymaisonetais Tikėjimo paslaptis, meditacijų liturginių metų sekmadieniams, šventėms ir iškilmėms trilogija Jausti su Bažnyčia. Praėjusiais metais išleista papildyta Rožinio meditacijų knyga Mergelės Žiedas. Dar daug poetinės kūrybos, kurios Lacrima neapleido iki paskutiniųjų dienų, liko rankraščiuose.

Su velione galima atsisveikinti šarvojimo salėje prie Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios. Laidotuvės vyks Karveliškių kapinėse po šv. Mišių liepos 8 d. 12 val. Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode