Naujovės vaikų globos namuose – dar šią vasarą

Tęsiant institucinės globos pertvarką toliau pertvarkomi vaikų globos namai. Naujausios permainos – dar šią vasarą Panevėžyje, o iki metų pabaigos – ir Šiauliuose bei Obeliuose.

„Apgalvotai ir nuosekliai toliau einame suplanuotu pertvarkos keliu. Dar šiemet bus sudarytos sąlygos daugiau vaikų augti šeimai artimoje aplinkoje, kur jie galės labiau integruotis į bendruomenę, geriau ruoštis savarankiškam gyvenimui“, - sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Pasak ministrės, numatoma, kad dar rugpjūtį duris atvers naujas pernai metų pabaigoje pradėtų pertvarkyti Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų bendruomeniniam vaikų globos padaliniui priklausysiantis pastatas, kuriame apsigyvens dar viena globos namų šeimyna.

Rudenį Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ planuoja atidaryti grupinio gyvenimo namų padalinį vaikams su negalia. Obelių vaikų globos namai taip pat planuoja dar šiais metais pradėti teikti bendruomenines paslaugas vaikams, laipsniškai mažinant vietas vaikų globos namuose.

Pernai jau uždaryti Marijampolės vaikų globos namai „Putinas“ bei užrakintos pertvarkomų Pabradės vaikų globos namų durys – šių įstaigų vaikai, įvertinus visų vaikų individualius poreikius, apsigyveno bendruomenėje arba gyvena šeimose. Metų pabaigoje taip pat pradėti pertvarkyti Skalvijos vaikų globos namai (buvę Viešvilės) ir minėti Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai, vaikai pamažu pradėjo persikelti į bendruomenę. Šiuose vaikų globos namuose vaikai apgyvendinami tik išimtiniais atvejais.

Įgyvendinant pertvarką artimiausiu metu bus vertinami visų 26 pertvarkomų socialinės globos įstaigų gyventojų individualūs poreikiai bei sudaromi individualūs planai, vyks globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas. Jau prasidėjo globėjų bei įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų parengimas darbui su ketinančiais globoti artimaisiais giminaičiais – parengti 62 specialistai.

Be to, suplanuoti institucinės globos pertvarkos srityje dirbančiųjų bei pertvarkoje dalyvaujančių regiono ir vietos lyderių kompetenciją didinantys mokymai. Tolimesnėje darbotvarkėje – naujų paslaugų teikimas ir socialinių paslaugų prieinamumo tikslinėms grupėms didinimas.

Šiuo metu yra vykdomas pirmasis institucinės globos pertvarkos etapas – pasirengimas vykdyti pertvarką. 2017-2020 metais lygiagrečiai bus vykdomi du kiti pertvarkos etapai: paslaugų infrastruktūros plėtra regionuose bei naujų formų paslaugų teikimas tikslinėms grupėms.

Bendrai visiems trims etapams bus skirta 77,4 mln. eurų (iš kurių 64,09 mln. – ES struktūrinių fondų lėšos).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode