Bus leidžiama nauja Raudonoji knyga

Aplinkos ministerija inicijuoja naujos Raudonosios knygos leidimą. Joje gali būti mažiau saugomų rūšių nei dabartinėje. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas numato, kad Lietuvos raudonoji knyga leidžiama ne rečiau kaip kas dešimt metų.

Dabartinėje Raudonojoje knygoje yra per 700 saugomų rūšių.Naujoji knyga bus formuojama pagal pasikeitusius augalų ir gyvūnų vertinimo principus, kuriuos yra paskelbusi Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija IUCN.

Rūšis gali būti paskelbiama saugoma tik tuomet, kuomet yra mokslinių įrodymų, kad rūšies populiacija mažėja.

Knygai rengti skiriamos Europos Sąjungos lėšos. Gamtos tyrimų centras, kuris rengs naująją Raudonąją knygą, yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas.

Lietuvos raudonoji knyga – tai ne tik retų ir nykstančių rūšių sąrašai, aprašymai, bet ir teisinis dokumentas, kuriuo remiantis šalyje organizuojama šių rūšių apsauga, sudaromi gamtotvarkos planai joms išsaugoti.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode