Kokios yra pirkėjo, įsigijusio nekokybišką prekę, teisės?

Klausimas:

Norėjau sužinoti, kokias teises turi pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę. Ar teisės aktuose yra nurodytas konkretus terminas, per kurį sugedusi prekė turi būti pakeista ar, nesant galimybei pakeisti, už ją turi būti grąžinti pinigai?

Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). Pažymėtina, kad pagal Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalį pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą: 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą); 2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; 3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Tačiau pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis (Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalis).

Pažymėtina, kad pinigų grąžinimo, įsigijus netinkamos kokybės prekę, tvarka yra nustatyta Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) 26.9 punkte, pagal kurio nuostatas pardavėjas privalo, vartotojui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo, o jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti vartotojui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu pardavėjas ir vartotojas nesusitaria kitaip. Papildomai pažymėtina, kad netinkamos kokybės prekės pakeitimo kokybiška preke termino galiojantys teisės aktai nenumato.

Kilus ginčui su pardavėju, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, vartotojas pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ir išdėstyti savo pasirinktą reikalavimą. Pažymėtina, kad vartotojas privalo kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Jei per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško kreipimosi į pardavėją vartotojui nėra pateikiamas atsakymas arba pardavėjo atsakymas vartotojo netenkina, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtinta vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo alternatyvia ginčų nagrinėjimo tvarka.

Šiame atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, kuri neturėtų būti vertinama kaip oficialus teisės aiškinimas ar konkrečiu atveju priimtas sprendimas.

Daugiau informacijos teisinio švietimo klausimais ieškokite Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://www.tm.lt/klausimai/duk.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode