Kvietimas žiniasklaidai į pirmąjį bendro Lietuvos ir Baltarusijos projekto „LDK didikų Radvilų mauzoliejaus Nesvyžiaus bažnyčios rūsiuose tyrimai ir pritaikymo lankymui koncepcija“ renginį

 Birželio 13–14 d. įvyks pirmasis bendro Lietuvos ir Baltarusijos projekto LDK didikų Radvilų mauzoliejaus Nesvyžiaus bažnyčios rūsiuose tyrimai ir pritaikymo lankymui koncepcija renginys – praktinis-mokomasis seminaras. Jame dalyvaus kultūros paveldo specialistai iš Lietuvos ir Baltarusijos.

Seminaras prasidės birželio 13 d. 9 val. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (Universiteto g. 7, Vilnius), 214 aud. Pranešimą “Paveldo tvarkyba Lietuvos Respublikoje: teisiniai ir praktiniai bruožai” pristatys Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė. Seminaro dalyvių tap pat laukia mokomosios išvykos po Vilniaus ir Kėdainių bažnyčių rūsius kartu su patyrusiais VU mokslininkais bei kitais gidais.

Projektu siekiama Baltarusijos specialistus supažindinti su Lietuvos patirtimis kultūros paveldo tyrimo, išsaugojimo, valdymo, atgaivinimo ir kultūrinio turizmo srityse. Tikslo įgyvendinimui pasirinktas Radvilų vienos iš garsiausių ir reikšmingiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminės mauzoliejus Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčioje (Baltarusija). Šis mauzoliejus laikomas vienu iš didžiausių Europoje, jame palaidota apie 70 asmenų.

Projekto metu bus atliekami pavyzdiniai antropologiniai ir architektūriniai tyrimai, polichromijos, medžio, metalo, akmens konservavimo ir restauravimo darbai. Planuojama parengti mauzoliejaus išsaugojimo, sutvarkymo ir pritaikymo lankymui koncepciją.

Žymesni pertvarkymai mauzoliejuje buvo atlikti XX a. pradžioje, tačiau jo raidos istorija netyrinėta, neatlikti istoriniai, antropologiniai, architektūriniai, polichrominiai tyrimai, kurie atskleistų naujų faktų, patikslintų palaidotų asmenų sąrašą, nustatytų istorines palaidojimo vietas, atkurtų XVI – XX a. kilmingų asmenų laidojimo ir pagarbos kultūrą. 1999 m. tuometinio Kultūros vertybių apsaugos departamento specialistai kartu su restauratoriumi G.Kazlausku atliko Radvilų sarkofagų Nesvyžiuje inventorizaciją.

Šiuo metu Radvilų mauzoliejaus Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčioje būklė yra patenkinama. Daugelis karstų ir sarkofagų yra sudėti į apsauginius „futliarus“, todėl jų tikroji būklė nežinoma. Keleto neapsaugotų „futliarais“ sarkofagų būklė įvertinta kaip bloga: dalis dekoracijų yra atitrūkusios nuo pagrindinio korpuso, guli šalia arba dingusios. Nėra tikslaus palaidotųjų sąrašo. Šiuo metu karstas su Mikalojaus Radvilos Našlaitėlio palaikais pastatytas ne autentiškoje vietoje. Memorialinių lentelių būklė yra bloga. Jas būtina konservuoti, restauruoti, nurašyti jose esančius tekstus. Mauzoliejus nepritaikytas lankymui, karstai ir sarkofagai išdėstyti nechronologine tvarka. Atlikus minėtus tyrimus, planuojama parengti mauzoliejaus patalpų remonto ir pritaikymo lankymui koncepciją.

Projektą bendrai įgyvendina Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (pagrindinis vykdytojas), Nesvyžiaus nacionalinis istorijos-kultūros muziejus-draustinis ir Vilniaus universiteto istorijos fakultetas. Projektas finansuojamas iš Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Projektas orientuotas į 2030 m. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės 8.9 tikslo įgyvendinimą: darnaus turizmo, kuriančio naujas darbo vietas ir propaguojančio vietos kultūras ir produktus, vystymas. Paveldo pažinimas ir atskleidimas padėtų sukurti naują turizmo objektą, prižiūrimą vietos institucijų ir teikiantį ekonominę naudą vietos bendruomenei bei stiprinantį jų tapatumą. Projekto metu Baltarusijos specialistų įgyti gebėjimai bus svarbūs, tvarkant ir pritaikant kitus panašius paveldo objektus.

Kultūros paveldo departamentas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode