Kardinolas iš Šri Lankos: kraštui reikia visos tiesos

krastuiŠri Lankos sostinės Kolumbo arkivyskupas kardinolas Malcolmas Ranjithas pakvietė visus, nepriklausomai nuo kilmės ir religinių įsitikinimų, vasario 21-osios ryte įsilieti į gyvą žmonių grandinę Kolumbo pagrindinėje gatvėje ir dar kartą pareikalauti visos tiesos apie 2019 metų Velykų teroro atakas.

Trečiadienio katechezė apie kankinių uolumą: „kaip Kristus, taip ir mes“

kankiniuBalandžio 19 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie apaštališkąjį uolumą. Ankstesnėse katechezėse apžvelgęs šv. Pauliaus – tikro uolumo čempiono – liudijimą, Šventasis Tėvas pakvietė nukreipti žvilgsnį į minią kitų vyrų bei moterų, gyvenusių visuose amžiuose, kalbėjusių įvairiomis kalbomis, kilusių iš daugybės tautų: už Kristų gyvybę atidavusius kankinius.

Kard. P. Parolinas: Čekija ir Slovakija – pavyzdys, kaip taikiai atsiskirti

cekijaPrieš tris dešimtmečius įvykęs taikus Čekoslovakijos padalinimas į dvi valstybes – tai dialogo ir pagarbos pavyzdys, iš kurio turėtų mokyti visos valstybės, spręsdamos tarpusavio konfliktus, sakė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas balandžio 17 d. Romos Švč. M. Marijos didžiojoje bazilikoje aukodamas Mišias, kuriomis buvo pažymėtos dviejų nepriklausomų valstybių – Čekijos ir Slovakijos – įsikūrimo 30-osios metinės.

A†A kan. Petras Merliūnas

kunmerliunas11941-1978-2023

2023 m. balandžio mėn. 18 d., eidamas aštuoniasdešimt antruosius savo gyvenimo metus, mirė Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidentas kanauninkas Petras Merliūnas.

Popiežius: Bažnyčia tebūna visiems svetingi namai

svetingiMūsų Motina Bažnyčia yra Kristaus kūnas. Būtent jame, Kristaus kūne, tebėra ir amžiams liks įspausti patys didžiausi jo meilės ženklai – Prisikėlusiojo mirties žymės, pažymėjo popiežius Atvelykio sekmadienio apmąstyme dalydamasis mintimis apie Jėzaus Atvelykį.

Popiežius gina savo pirmtaką šv. Joną Paulių II nuo šmeižikiškų kaltinimų

ginaPopiežius Pranciškus Dievo gailestingumo sekmadienį su tikinčiaisiais sukalbėjo Velykų laikotarpio vidudienio maldą „Dangaus Karaliene“ ir pasveikino Atvelykio sekmadienio susitikimo maldininkus. Pranciškus paminėjo į Šv. Petro aikštę susirinkusius piligrimus iš Lietuvos ir kitų kraštų, sveikino Rytų krikščionis, balandžio 16 d. švenčiančius Velykas.

Šventojo Sosto diplomatas apie „Pacem in Terris“ aktualumą šiandien

pacemPraėjus šešiems dešimtmečiams po paskelbimo popiežiaus Jono XXIII enciklika “Pacem in Terris“ tebėra tarsi šiaurės žvaigždė, rodanti kelią tiems, kurie, ypač diplomatijos srityje, siekia skatinti dialogą tarp žmonių ir kurti taiką tarp tautų, Vatikano dienraščiui „L’Osservatore Romano“ duotame interviu tvirtina Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke arkivyskupas Gabriele Giordano Caccia.

Popiežius paragino ligoninėse liudyti Dievo artumą ligoniams

paraginoKatalikiškos sveikatos institucijos privalo atminti, jog jų pašaukimas yra būti stokojančiųjų fronto linijose, pažymėjo popiežius Pranciškus ketvirtadienį, balandžio 13 d., Italijos katalikų sveikatos institutų asociacijos atstovams.

Kaip Bažnyčia esame pašaukti atsiliepti ypač į pačių vargingiausiųjų, atmestųjų prašymus sveikatos sferoje, kaip ir į tų, į kurių poreikius neatsiliepiama dėl ekonominių ar kultūrinių priežasčių. „Jie mums yra patys svarbiausi, jie mums yra pirmieji sveikatos apsaugos prašančiųjų eilėje“, – patikino Pranciškus.

Popiežius: velnias gali patekti ir į Dievo šventyklą

patektiBažnyčios aktualijų apžvalgininko ir italų televizijos žurnalisto Fabio Marchese Ragona veikale apie apsėdimus „Egzorcistai prieš šėtoną“ pristatytas autoriaus pokalbis su popiežiumi Pranciškumi. F. M. Rangona kovo 11 d. knygynuose pasirodžiusiame, leidyklos „Piemme“ išleistame veikale teiravosi popiežiaus apie jo patirtis egzorcismų sferoje – apie apsėstuosius, velnio išvarymo patirtis, apie piktojo užpuolimus – taip pat Vatikane.

Ukraina: natūrali aplinka padeda gydyti priklausomybes

aplinkaSąvoka „namai“ reiškia ne tik fizinę erdvę, bet ir aplinką, kurioje žmogus jaučiasi laukiamas ir skatinamas augti. Nazareto centro paramos sistema remiasi psichologija, religija, dvasingumu, tai leidžia žmogui dirbti su savimi, su vertybėmis ir vidiniu gyvenimu.

Popiežius Velykų pirmadienį: sutinkame Jėzų, kai jį liudijame

liudŠiandien liturgija mus skatina iš naujo išgyventi susitikimą su prisikėlusiu Jėzumi, sakė popiežius Pranciškus Velykų antrosios dienos vidudienį komentuodamas Mišių Evangelijos skaitinį, pasakojantį, kaip moterys, Jėzaus mokinės, pirmosios Velykų rytą susitiko su Prisikėlusiuoju.

Jeruzalė – visų tautų maldos namai

namai„Verbų sekmadienio procesija Jeruzalėje praėjo taikingai. Be problemų praėjo ir kassavaitinė Kryžiaus kelio procesija. Viliamės, kad Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Jeruzalėje irgi praeis be kliūčių“, – pareiškė Vatikano radijo perduotame pokalbyje Šventosios Žemės kustodas t. Francesco Pattonas OFM. Pasak pranciškono, maldininkai yra savotiškas garantas prieš smurtavimo apraiškas.

Didžioji savaitė Jeruzalėje – ten, kur vyko liturgijoje minimi įvykiai

minimiŠventosios Žemės krikščionys ir ypač svarbiausių švenčių proga ją lankantys piligrimai turi galimybę minėti išganymo istorijos įvykius tose pačiose vietose, kur jie įvyko. Tai nepaprasta privilegija ir malonė, sakė Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas t. Francesco Pattonas, Didžiosios savaitė pirmadienį aukodamas Mišias Betanijoje.

Popiežius: kartų ryšys užtikrina socialinį saugumą

rusysBalandžio 3 dienos audiencijoje Italijos socialinio draudimo fondo (INPS) vadovams popiežius Pranciškus kalbėjo apie darbo orumą, palietė demografinės žiemos temą, bet visų pirma sveikino audiencijos dalyvius su jų atstovaujamos institucijos 125 metų jubiliejumi: ne kiekviena valstybė gali tuo pasigirti. 

Verbų sekmadienis Jeruzalėje

jeruzJeruzalėje, kaip kasmet, vyko dvi iškilmingos Verbų sekmadienio procesijos: viena – Šv. Kapo bazilikos viduje; kita – nuo Alyvų kalno į Jeruzalės senamiestį. Abiem vadovavo Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa.

ICMC vadovas: Ukrainoje daug vilties ženklų

viltiesRusijos karo prieš Ukrainą pasekmės puolamo ir besiginančio krašto žmonių gyvenimui sunkiai pamatuojamos: be materialinės ir dvasinės paramos reikia psichologinės pagalbos, po solidarumo kelionės kovo mėnesį Ukrainoje pasakė Robertas Vitillo, Tarptautinės katalikų migrantų komisijos (ICMC) vadovas. Anot jo, kartu reikia melsti Dievą, kad jis padėtų mums vėl tiesti taikos ir pažangos kelius Ukrainoje.

Popiežiaus katechezė. Mūsų išganytojas yra Jėzus, o ne Jėzaus idėja

idejaTikras krikščionis yra tas, kuri priima Jėzų į savo gyvenimą ir leidžia, kad Jėzus perkeistų jo širdį, sakė popiežius Pranciškus, tęsdamas bendrųjų audiencijų katechezę apie visiems skirtą apaštališkąjį pašaukimą. Šį trečiadienį Šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie uolųjį Jėzus skelbėją apaštalą šv. Paulių.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode