Pas Viešpatį iškeliavo vysk. Jonas Boruta SJ

borutaTelšių vyskupas emeritas dr. Jonas Algimantas Boruta SJ (1944–1982–2002–2022)

Gimė 1944 m. spalio 11 d. Kaune. 1962 m. baigė Kauno XIII vidurinę mokyklą.

Bandė stoti į Kauno kunigų seminariją, bet sovietų valdžiai neįtiko jo kilmė, dėl kurios ir nebuvo priimtas. Tais pačiais metais įstojo į VU Fizikos ir matematikos fakultetą.

1970 m. baigęs studijas, Jonas Boruta dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute.

1975 m. slapta pradėjo teologijos studijas pogrindinėje kunigų seminarijoje.

Pranciškus: kodėl moterys uždirba mažiau nei vyrai?

moterysMes turime iš naujo atsispirti nuo žmogiškosios darbo vertės: darbe susiriša asmeninis pašaukimas ir bendruomeninis matmuo. Per darbą asmuo realizuojasi, išvysto sugebėjimus ir talentus, patiria brolybę, kuria socialinę draugystę ir gerina pasaulį, kuriame gyvena, gruodžio 19 dienos audiencijoje vienai iš didžiausių Italijos profesinių sąjungų (CGIL) delegacijai sakė popiežius Pranciškus. Tuo tarpu dabartinė technokratinė sistema neretai aukoja teisingumą ir žmogiškąją darbo vertę.

Popiežius: žiūrėkime į Kūdikį, kelkime akis į Betliejaus žvaigždę

kelkimeSekmadienio vakarą Italijos televizija („Canale 5“) perdavė interviu su popiežiumi Pranciškumi. Gana ilgo pokalbio temos – ką tik paminėta popiežiaus gimimo diena ir artėjanti išrinkimo 10 metų sukaktis, Ukrainoje ir kitose pasaulio šalyse vykstantys karai, taikesnio gyvenimo viltis, kurią skelbia jau priartėjusios Kalėdos.

Popiežius Ispanijos dienraščiui: parašiau, kad ligos atveju atsistatydinu

atvejuSekmadienį, gruodžio 18 d., Ispanijos dienraštis ABC paskelbė interviu su popiežiumi Pranciškumi. Šiomis dienomis popiežius minėjo dvi sukaktis: gruodžio 17-ąją jam suėjo 86 metai, gruodžio 13-ąją – minėjo kunigystės šventimų 53-ąsias metines. Jau netrukus – ateinančių metų kovo 13-ąją – sukaks 10 metų nuo jo išrinkimo popiežiumi.

Šiandien popiežiui Pranciškui – 86-eri metai

pop86Gruodžio 17 d. popiežius Pranciškus švenčia 86-ąjį gimtadienį. Pirmieji jį pasveikino Austrijos vyskupai per penktadienį įvykusią audienciją vizito „Ad limina“ proga.

Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Argentinos sostinėje Buenos Airėse, imigrantų iš šiaurės Italijos šeimoje.

A†A kun. Arūnas Bladžius (1966-1994-2022)

kunbladzius2022 m. gruodžio mėn. 15 d., eidamas penkiasdešimt septintuosius savo gyvenimo metus, mirė Nemakščių Švč. Trejybės parapijos klebonas kunigas Arūnas Bladžius.

Velionis buvo gimęs 1966 m. vasario mėn. 11 d. darbininkų šeimoje Telšiuose, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijoje. Nuo 1973 m. lankė Telšių II-ąją vidurinę mokyklą, nuo 1974 m. – V-ąją vidurinę mokyklą, o nuo 1980 m. iki 1984 m. – Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. Įgijęs vidurinį išsilavinimą, iki 1986 m. tarnavo tarybinėje armijoje. Nuo 1987 m. dvejus metus dirbo elektriku Telšių sūrių gamykloje, kol 1989 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau mokėsi tais metais atkurtoje Telšių kunigų seminarijoje. 1994 m. išlaikė egzaminus ir apgynė bakalauro laipsnį Teologijos fakultete prie Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos.

Dievo meilė – ne atlygis, o dovana

atlygisPenktadienio rytą popiežius Pranciškus, Romos kurijos vadovai ir darbuotojai klausėsi trečiosios ir jau paskutinės advento meditacijos, kurią parengė popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap.

„Atsikelkite, vartai platieji, atsidarykite, senovinės durys, kad įžengtų Garbės karalius!“ (Ps 24, 7). Trys dieviškosios dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė – tai tarsi durys, pro kurias Dievas ateina į žmogaus širdį. Pirmojoje meditacijoje kalbėjęs apie tikėjimą, antrojoje – apie viltį, trečiąją meditaciją pamokslininkas skyrė meilei.

Romos gatvėmis keliaus gyvoji prakartėlė

gyvojiŠeštadienį, gruodžio 17 d. popietę, Romoje inscenizuojama gyvoji prakartėlė kviečia žavėtis įsikūnijusio Dievo švelnumu ir kūdikiu, gimusiu iš M. Marijos, kuris yra kiekvieno asmens gyvenimo šaltinis ir parama, pažymėjo mons. R. Makrickas, Didžiosios Marijos bazilikos nepaprastasis komisaras, pristatydamas gyvąją prakartėlę, kuri kartu bus per Romos miestą keliaujanti prakartėlė.

Pranciškus: Kalėdas šiemet švęskime kukliau, o ką sutaupėme – dovanokime ukrainiečiams

kukliauGruodžio 14 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius sveikino piligrimų ir maldininkų grupes, tame tarpe italų savanorius, mininčius savo nacionalinę dieną, priminė Šv. Kryžiaus Jono, Bažnyčios mokytojo, iš tiesų didelio dvasinio mokytojo liturginį minėjimą. Kalbėdamas apie Kalėdas, iki kurių liko visai nedaug, Pranciškus paragino jas švęsti kukliau, o kas sutaupyta – paskirti ukrainiečių reikmėms.

Trečiadienio katechezė. Kad išsaugotume, ką pasiekėme, išlikime budrūs

budrusGruodžio 14 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus pratęsė katechezių ciklą apie dvasinę įžvalgą, be kurios sunku padaryti, ypač sudėtingose situacijose, teisingus pasirinkimus. Ankstesnėse katechezėse aptaręs tokiai įžvalgai svarbius veiksnius – maldą, savęs pažinimą, troškimus, gyvenimo knygą, nusivylimą ir paguodą, šio trečiadienio katechezėje Pranciškus kalbėjo apie budrumą.

ES vyskupų komisijos pirmininkas: karas Ukrainoje žeidžia Europą

europaPopiežius nori, kad Europa būtų taikos pasaulyje veiksnys, pasakė pirmadienį (gruodžio 12 d.) po popiežiaus audiencijos kadenciją bebaigiantis COMECE pirmininkas, kardinolas Jeanas-Claude’as Hollerichas. Audiencijoje daugiausiai kalbėta apie svarbą pasiekti, kad būtų nutraukta ugnis Rusijos kare prieš Ukrainą.

Kard. P. Parolinas: reikia kūrybingai atgaivinti Helsinkio dvasią

dvasiaRusijos agresija prieš Ukrainą nesiliauja. Karo pasekmės yra labai sunkios užpultos šalies gyventojams. Nors šiandien sunku įsivaizduoti, kad teisingą taiką įmanoma greit pasiekti derybų keliu, pastaraisiais mėnesiais kai kurie tarptautinės bendruomenės veikėjai ragino prisiminti 1975 m. Helsinkio konferenciją ir jos principus. Nuo to laiko įvyko daugybė pokyčių, dėl kurių sunku pakartoti panašias iniciatyvas, tačiau Helsinkio konferencija ir šiandien išlieka svarbi nuoroda.

S. Ševčukas: Kalėdas švęsime kaip Šventoji Šeima, tamsoje ir šaltyje

saltyje„Sustabdykite karinius veiksmus, nustokite mus žudyti, tai bus pirmas žingsnis link tikros ir ilgalaikės taikos“, – taip ukrainiečiai atsako į rusų kalbas apie taikos derybas. Tai priminė ir Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, Kyjive susitikęs su keliais tarptautinių katalikiškų portalų žurnalistais, kurių kelionę į Ukrainą ir Lenkiją, vykusią pastarosiomis dienomis, surengė šių dviejų šalių ambasados prie Šventojo Sosto.

A†A kun. Valerijonas Rima (1968-1993-2022)

2022 m. gruodžio mėn. 9 d., eidamas penkiasdešimt penktuosius savo gyvenimo metus, mirė Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės parapijos rezidentas kunigas Valerijonas Rima.

Velionis buvo gimęs 1968 m. sausio mėn. 2 d. Klaipėdoje, darbininkų šeimoje. 1986 m. baigęs Klaipėdos 10-ąją vidurinę mokyklą, iki 1988 m. tarnavo tarybinėje armijoje. Grįžęs metus dirbo kooperatyve „Siunta“, po to įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau mokėsi 1989 m. atkurtoje Telšių kunigų seminarijoje. 1993 m. gegužės 30 dieną vyskupo Antano Vaičiaus Telšių katedroje buvo pašventintas kunigu.

D. Mukwege: tikimės, kad popiežiaus vizitas nušvies vykstančias baisybes

nusvies2018 metų Nobelio taikos premijos laureato ir gydytojo ginekologo iš Kongo Demokratinės Respublikos Deniso Mukwege kasdienybė nėra romantiška – pagalba chroniško smurto aukoms, ypač moterims, prieš kurias buvo panaudotas seksualinio smurto ginklas. Parodęs ką tik gautas mečetėmis sužalotų kūnų nuotraukas, 67 metų gydytojas „Vatican news“ korespondentui išreiškė viltį, kad popiežiaus vizitas jo krašte nušvies šią dramą ir sužadins pasaulio reakciją. 

Popiežius: Marija yra su kenčiančiais ukrainiečiais

kenKetvirtadienį (gruodžio 8-ąją) Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės proga, pagal seną Romos vyskupijos tradiciją, popiežius apsilankė prie garsaus Marijos paminklo miesto centre. Pakeliui į Ispanijos aikštėje esančią Marijos statulą, Pranciškus užsuko privačiai pasimelsti prie Marijos – Salus populi romani – atvaizdo Didžiosios Marijos bazilikos koplyčioje.

Popiežius: Marija – mūsų motina ir sesuo

motinaGruodžio 8 d. vidudienį popiežius Pranciškus pasveikino į Šv. Petro aikštę susirinkusius romiečius, piligrimus ir turistus; prieš palaiminimą komentavo šią dieną švęstos M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės Evangeliją.

Lietuvos vyskupų adventinis laiškas

advenJo vardas – Ramybės Kunigaikštis (plg. Iz 9, 5)

Brangūs broliai ir seserys,

Šie jau besibaigiantys metai tapo didelio išbandymo Europai ir visam pasauliui laiku. Įsiplieskęs karas Ukrainoje mums vėl priminė žmonijos dramą, kuri tūno žmogaus širdyje. Tai vidinis prieštaravimas – nors trokštame taikos ir ramybės, tačiau to siekiame leisdamiesi į karą. Giliausia šio suskilimo priežastis yra nepagarba mūsų Kūrėjui – Dievui ir jo iškiliausiam kūriniui – žmogui. Artėjančios Kalėdos vis naujai kviečia mus protu ir širdimi atminti Viešpaties dovanojamą žinią – „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų“ (Jn. 3, 16). Jėzaus Kristaus įsikūnijimo slėpinys žymi nuostabią Dievo iniciatyvą pasauliui. Jis, gimdamas žmogumi Betliejaus prakartėlėje, priminė, jog žmogus savyje nešasi Dievo paveikslą, dieviškumo žymę. Tai reiškia, kad pagarba kitam žmogui turi prilygti pagarbai, skiriamai Dievui. Nėra jokių priežasčių, jog besąlygiška pagarba žmogui galėtų būti sumenkinama. Ant tokios žmogaus orumo sampratos stovi Vakarų civilizacijos pamatas, čia slypi taikos tarp tautų pagrindas. Kai jis svyruoja – mąžta žmonių nuostaba Kalėdų žinia.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode